Servis

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo pošaljite nam mail sa svim detaljima na [email protected] kako bi vas mogli uputiti na rješavanje kvara.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumjeva kvarove nastale unutar 14 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac će izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.